Tjänster

När du köper fastighet genom oss får du i priset:

* Översättning av de dokument som behövs
* Tolk vid förhandlingar
* Hjälp med registrering i kommun
* Hjälp med Låneinstitut, Bank etc.
* Visning av olika objekt

Övriga tjänster som du får pris på:

EUhus kan hjälpa dig med pris och kontakter för:
* Renovering
* El & vvs
* Kosmetisk renovering
* Mark och trädgårdsanläggning
* Anskaffning av  bil, inkl försäkringar och ägardokument
* Pool anläggning och skötsel
* Nybyggnation, bygglov och konverterings dokument
* Telefon-, Internetanslutningar
* Advokat och revisor
* Läkare och Sjukvård, hemhjälp

I samarbete med: Grand Luxa Properties SL