Bankägda fastigheter

Vi kan nu erbjuda objekt direkt från bankerna.

Bankåtertagna fastigheter.

Nu finns möjligheter att ta över befintliga intecknade fastigheter genom att lösa hypotekslån till fantastiska priser.
Vi är en partner till alla ledande spanska banker och har möjlighet att erbjuda det största urvalet av återtagna fastigheter i hela europa. Köp direkt från banken utan extra kostnader, rabatt upp till 60%.
Bank återtagna fastigheter innebär normalt att banken som finansierade en fastighet har återtagit fastigheten, antingen genom tvångsförsäljning eller genom ett avtal med ägaren.
Vi erbjuder ett bra urval av Bank fastigheter  via de ledande Europeiska bankerna för att hjälpa dem att sälja ett antal återtagningar.
För många av de nya projekten har banken varit ansvarig för byggnationen och är genom detta ansvarig säljare.
Marknaden och  den låga kommissionsstrukturen gör dessa fastigheter extremt attraktiva. Det kan vara en mycket bra investering att köpa direkt från banken. Vi kommer förmedla kontakt med den ansvariga bankpersonen  för den specifika fastigheten.

Se mer på Bankägda fastigheter